อุปกรณ์ set iv ที่ Dis PriceTH

ผลิตภัณฑ์ 10 อุปกรณ์ set iv เพิ่งได้รับการอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ 03-2023: IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่, IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่, IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set...

กลุ่มผลิตภัณฑ์

10 อันดับแรก อุปกรณ์ set iv ใหม่

Top 1 | IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่


  • IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่
฿15 

Top 2 | IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่


  • IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่
฿19 

Top 3 | IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่


  • IV Set Longmed Infusion Set ชุดให้น้ำเกลือ ติดเข็ม Adult Set IV Longmed ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่
฿15 

Top 4 | IV Set Nipro ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่ติดเข็ม Adult Set IV Nipro ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่


  • ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ IV SET NIPRO แบบไม่ติดเข็ม
  • มีแกนหยดสารน้ำกำหนดให้มีปริมาตร 20 หยด เท่ากับ 1 มิลลิลิตร
฿20 

Top 5 | IV Set Nipro ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่ติดเข็ม ( 10 ชุด ) Adult Set IV Nipro ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่


  • ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ IV SET NIPRO แบบไม่ติดเข็ม
  • มีแกนหยดสารน้ำกำหนดให้มีปริมาตร 20 หยด เท่ากับ 1 มิลลิลิตร
฿147 Top 8 | SetIV 5 Nss 50 ml+set iv GHP+NIPRO IV SAFELET CATHETER 24G


  • น้ำเกลือ NSS 50 ml
  • ชุดให้น้ำเกลือ IV Set GHP ใช้หยดน้ำเกลือ 1 ชิ้น
฿80 นอก 10 อันดับแรก อุปกรณ์ set iv ใหม่