Disprice logo

อาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่) คุณภาพสูง

อาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่) มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีl หากคุณสนใจราคอาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่)D นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้ายังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องดังนั้นไม่ว่าราคาจะดีเพียงใดคุณยังคงต้องหารือเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสินค้าอย่างรอบคอบเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ

฿42 ฿42

Description

อาหารกบ Hi Frog จากบริษัทกรุงไทยอาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่)

กลิ่นหอม คุณภาพสูง โตไว

HF1S กบเล็ก ขนาด 5-10 กรัม โปรตีน 37%อาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่)

HF2S กบกลาง ขนาด 10-100 กรัม โปรตีน 35%

HF3S กบใหญ่ ขนาด 100 กรัม ขั้นไป - จับขาย กรัม โปรตีน 30%

แบ่งขายเป็นถุง ถุงละ 900 กรัม เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

#อาหารกบ #อาหารกบHifrog อาหารกบ Hi Frog โปรตีน 37% 35% 30% (เล็ก กลาง ใหญ่)

Related products