ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin ที่ Dis PriceTH

กล่องโรยผงกากเพชร ที่โรยกากเพชร กล่องโรยกากเพชร กลิตเตอร์ พร้อมส่ง. มีถาดช้อน 2 ชิ้น. มีกรวย ไว้เทผง หรือกากเพชร อะไหล่ ขนาดเล็ก เก็บใส่อุปกรณ์เดิม 1 อัน. กากเพชรส่วนเกิน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้. ใช้ในการโรยผงแต่งเล็บๆต่างได้อย่างง่ายดาย ตัวกล่องจะช่วยเก็บผงต่างๆให้กลับมาใช้ซ้ำได้. เพียงวางนิ้วบนตัวกล่อง แล้วโรยผงต่างๆ ผงจะลงไปอยู่ในถาดข้างล่าง
: ถุงน่อง
: Shopee
฿70  ฿235 

About ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin ที่ Dis PriceTH

กล่องโรยผงกากเพชร ที่โรยกากเพชร กล่องโรยกากเพชร กลิตเตอร์ พร้อมส่งชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin
ในตัวกล่องมีช่องใส่ช้อน 2 ชั้น

1. มีถาดช้อน 2 ชิ้น ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin
ใช้เพื่อโรยกากเพชร 1 ชิ้น และรองกากเพชร 1 ชิ้น
2.มีกรวย ไว้เทผง หรือกากเพชร อะไหล่ ขนาดเล็ก เก็บใส่อุปกรณ์เดิม 1 อัน

สามารถใช้ได้หลายครั้ง
สามารถโรยกากเพชรได้โดยง่าย สะดวก ไม่หกกระจาย
กากเพชรส่วนเกิน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin

กล่องโรยกากเพชร ถาดช่วยโรยผงแต่งเล็บต่างๆ
ใช้ในการโรยผงแต่งเล็บๆต่างได้อย่างง่ายดาย ตัวกล่องจะช่วยเก็บผงต่างๆให้กลับมาใช้ซ้ำได้ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin
ช่วยให้โรยผงได้ง่ายขึ้น ไม่ปลิวหกกระจาย และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
ช่วยให้โรยลงบนหน้าเล็บได้อย่างทั่วถึง
เพียงวางนิ้วบนตัวกล่อง แล้วโรยผงต่างๆ ผงจะลงไปอยู่ในถาดข้างล่างชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin
ในตัวกล่องจะมีถาดทั้งหมด2ชั้น

รายละเอียด ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin

กราฟราคา ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ชุดที่รองผงกากเพชร กล่องโรยผงกากเพชร อะไหล่เล็บ กากเพชร กลิตเตอร์ มี 2 ชั้น ฟรี กรวย DIY Japanese Diamond Sequin จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023