ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: Hi-Q(ไฮคิว) | ดูเพิ่มเติม นมผงสูตร 2 ยี่ห้อ Hi-Q(ไฮคิว) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี ที่ Dis PriceTH

ไฮคิวซูเปอร์โกลด์ พลัส ซี- ซินไบโอโพรเทก สูตร 2. นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัย 6 เดือน - 3 ปี. มีซินไบโอติก เอกสิทธิ์เฉพาะ. • มี ซินไบโอติก เอกสิทธิ์เฉพาะ ประกอบด้วย โพรไบโอติก บิฟิโดแบคเรียม เบรเว เอ็ม-16วี และ ใยอาหารกอส/แอลซีฟอส ในสัดส่วนเฉพาะ 9:1. • น้ำมันปลา (มีดีเอชเอ). • วิตามินรวม. • ทอรีน. • เบต้าแคโรทีน. นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน. ไม่ควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้งหรือวัตถุให้ความหวานใดๆอีก เพราะอาจทำให้ทารกและเด็กเล็กฟันผุและเป็นโรคอ้วนได้. นมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัย 6 เดือน – 3 ปี. สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้ทารกเจ็บป่วยได้. ขวดนม ฝาครอบจุกนม หรือถ้วยต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดที่สะอาดนาน 10 นาทีหรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือด นานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง
: ถุงน่อง
: Shopee
฿609  ฿609 

About ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี ที่ Dis PriceTH

ไฮคิวซูเปอร์โกลด์ พลัส ซี- ซินไบโอโพรเทก สูตร 2
ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี
Hi-Q Super Gold Plus C step 2
- นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัย 6 เดือน - 3 ปี
- เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติก บิฟิโดแบคเรียม เบรเว เอ็ม-16วี ประมาณ 9 เท่า (เทียบกับไฮคิวซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก สูตร 2)
- มีซินไบโอติก เอกสิทธิ์เฉพาะ
- มี 2’-FL

ส่วนประกอบที่สำคัญ
• มี ซินไบโอติก เอกสิทธิ์เฉพาะ ประกอบด้วย โพรไบโอติก บิฟิโดแบคเรียม เบรเว เอ็ม-16วี และ ใยอาหารกอส/แอลซีฟอส ในสัดส่วนเฉพาะ 9:1
• มี 2’-FL
• น้ำมันปลา (มีดีเอชเอ)
• น้ำมันที่ให้กรดอะแรชิโดนิก (เออาร์เอ)
• วิตามินรวม
• เกลือแร่รวม
• ทอรีน
• แอลคาร์นิทีน
• เบต้าแคโรทีน
• นิวคลีโอไทด์รวม
สิ่งสำคัญที่ควรทราบ
นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล หรือ นักโภชนาการ
ไม่ควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้งหรือวัตถุให้ความหวานใดๆอีก เพราะอาจทำให้ทารกและเด็กเล็กฟันผุและเป็นโรคอ้วนได้
การเตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้อง จะเป็นอันตรายต่อทารก

นมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กวัย 6 เดือน – 3 ปี
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ณ จุดจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียดการจัดทำข้อมูล และช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก พ.ศ. 2561
สำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทารกควรได้รับอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่แต่ในกรณีที่ต้องใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารกควรคำนึงถึงผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลเสียต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดจากการเตรียมและการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้ทารกเจ็บป่วยได้
ข้อควรระวังจากการเตรียมหรือการใช้อาหารสำหรับทารก
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ควรเตรียม เก็บรักษา และใช้อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทารก
ขวดนม ฝาครอบจุกนม หรือถ้วยต้องล้างทำความสะอาดและต้มในน้ำเดือดที่สะอาดนาน 10 นาทีหรือนึ่งในเครื่องนึ่งไอน้ำเดือด นานตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง ก่อนใช้ทุกครั้ง น้ำที่ใช้ชงนมต้องต้มจนเดือดนาน 5 นาที และทิ้งไว้ให้อุ่นประมาณ 40 °ซ. ก่อนนำไปชงนม
ควรเตรียมนมให้พอดีกับความต้องการของทารกในแต่ละมื้อ ไม่ควรนำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมาให้ทารกกินอีก

นมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกและให้ประโยชน์หลายด้านต่อทารกและมารดา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างสมดุลของมารดาในช่วงก่อนและขณะให้นมลูกมีความสำคัญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมขวดในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคลอดอาจทำให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดลงและทำให้การตัดสินใจกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยากขึ้น ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้นมดัดแปลงสำหรับทารก การให้นมแก่ทารกอย่างไม่ถูกวิธีหรือการให้อาหารทารกด้วยชนิดหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพได้ ในกรณีที่มารดาใช้นมดัดแปลงสำหรับทารกควรต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้โดยผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจทำให้ทารกไม่สบายได้ มารดาควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับทารก


เก็บรักษาได้ 18 เดือนนับจากวันผลิต

รายละเอียด ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี

ช่วงอายุของเด็กที่แนะนำ นมผงสูตรต่อเนื่อง(6 เดือน - 3 ปี)
นมชนิดพิเศษ ไม่
วันหมดอายุ 1705683600

กราฟราคา ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์ พลัสซี จากวันที่ 02-09-2023 - 02-10-2023