กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์จัดเก็บรองเท้า ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box ที่ Dis PriceTH

กล่องอะครลิค สำหรับ Bearbrick 400%. กล่องแข็งแรง สามารถวางซ้อนทับกันได้ เรียงกันได้เป็น collection. เมื่อไม่ใช้สามารถถอดกล่องออกมาเก็บได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย. เหมาะสำหรับโชว์โมเดล และของอื่นๆ. ทำมาจากอะครลิค และไม้คุณภาพสูง. Dimension 18x14x 30H Cm
: ถุงน่อง
: Shopee
฿590  ฿590 

About กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box ที่ Dis PriceTH

กล่องอะครลิค สำหรับ Bearbrick 400%กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล be@rbrick bearbrick case acrylic box
ขนาด 18x14 สูง 30 cm
ฐานทำมาจากไม้จริง
กล่องแข็งแรง สามารถวางซ้อนทับกันได้ เรียงกันได้เป็น collection
เป็นกล่องประกอบเอง ประหยัดพื้นที่ในการเก็บ และขนส่งกล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล be@rbrick bearbrick case acrylic box
เมื่อไม่ใช้สามารถถอดกล่องออกมาเก็บได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
มีประตูเปิดปิด สามารถนำโมเดลใส่และเอาออกได้ง่าย
เหมาะสำหรับโชว์โมเดล และของอื่นๆ
กันฝุ่น สวยงามกล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล be@rbrick bearbrick case acrylic box
ทำมาจากอะครลิค และไม้คุณภาพสูง

Acrylic Box for Bearbrick 400%
Dimension 18x14x 30H Cmกล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล be@rbrick bearbrick case acrylic box

สำหรับขนาดอื่นๆสามารถสอบถามได้ทางข้อความ

รายละเอียด กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box

กราฟราคา กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา กล่องใส่ BearBrick 400% มีประตูเปิดปิด วางซ้อนทับกันได้ กล่องอะคริลิคโชว์โมเดล [email protected] bearbrick case acrylic box จากวันที่ 01-03-2023 - 31-03-2023