[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม** ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: Nakornthon Hospital(โรงพยาบาลนครธน) | ดูเพิ่มเติม สุขภาพ ยี่ห้อ Nakornthon Hospital(โรงพยาบาลนครธน) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ [E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม** ที่ Dis PriceTH

⭐️ หมายเหตุ. 🧡 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ. 🧡 5. 🧡 6. 30 มิ. สามารถเข้ารับบริการได้ในวันถัดไปหลังจากซื้อ - 30 ก. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า. กรณีต้องการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของทาง Shopee คุณลูกค้าสามารถกดยกเลิกได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งซื้อสินค้า ถ้ามากกว่า 1 ชั่วโมง กรุณาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางแชท. เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือขอคืนเงิน. ไม่สามารถออกใบเสร็จของทางโรงพยาบาลนครธนได้ จนกว่าจะเข้ามาใช้บริการแล้ว. ⭐️ เงื่อนไขการเข้ารับบริการ. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ ผ่านช่องทางแชท. กรุณาแสดงหลักฐานหน้าจอคำสั่งซื้อสำเร็จ จากแอป Shopee โดยตรง ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการทุกครั้ง. ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการ เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่าน Shopee ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน
: ถุงน่อง
: Shopee
฿19,500  ฿24,750 

About [E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม** ที่ Dis PriceTH

⭐️ หมายเหตุ[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**
🧡 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
🧡 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจเพิ่มในกรณีตรวจพบความผิดปกติ
🧡 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ
🧡 4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
🧡 5. ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลนครธน (พระราม 2) เท่านั้น
🧡 6. ราคาโปรโมชั่น เฉพาะวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**
🧡 7. สามารถเข้ารับบริการได้ในวันถัดไปหลังจากซื้อ - 30 ก.ย. 66
🧡 8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⭐️ เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. กรณีต้องการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของทาง Shopee คุณลูกค้าสามารถกดยกเลิกได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งซื้อสินค้า ถ้ามากกว่า 1 ชั่วโมง กรุณาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางแชท
2. กรณีลูกค้ามีการขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังสิ้นสุด Shopee Guarantee โดยไม่มีสาเหตุมาจากทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอหักค่าดำเนินการ 10% จากราคาสุทธิ[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**
3. เนื่องจากสินค้าและบริการเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ จึงขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือขอคืนเงิน
4. กรณีที่เข้ามาใช้บริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
5. ไม่สามารถออกใบเสร็จของทางโรงพยาบาลนครธนได้ จนกว่าจะเข้ามาใช้บริการแล้ว
6. ไม่อนุญาตให้จำหน่าย E-Coupon ต่อให้ผู้อื่น หากลูกค้าท่านใดนำไปจำหน่าย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

⭐️ เงื่อนไขการเข้ารับบริการ[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**
1. กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, วัน-เดือน-ปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้ารับบริการ ผ่านช่องทางแชท เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในวันเข้ารับบริการ
2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วันทำการ ผ่านช่องทางแชท
3. กรุณากดตรวจสอบและยอมรับสินค้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
4. กรุณาแสดงหลักฐานหน้าจอคำสั่งซื้อสำเร็จ จากแอป Shopee โดยตรง ให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการทุกครั้ง
5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับบริการ ต้องนำหลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จ จากแอป Shopee พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาแสดงในวันที่มาใช้บริการ
6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการ เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่าน Shopee ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน[E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**

รายละเอียด [E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม**

ประเทศ ไทย
แบบฟอร์มคูปอง Digital
วันหมดอายุ 1688058000

กราฟราคา [E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม** สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา [E-Coupon] นครธน วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม** จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023