【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】 ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม Cat Food ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】 ที่ Dis PriceTH

BABY PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก. ขนาด:14*7cm. 1 แกะซอง พับหรือตัดไปมุมซอง(ซองจะเป็นภาชนะปลูกหญ้าแมว โปรดอย่าทำเสียซอง). 3 ต้องการแสงแดดทุกวัน รักษาการระบายอากาศ ห้ามนำไป(ถ้าหากไม่มีแสงแดดแนะนำวางไว้แสงไฟ). 5 เก็บหญ้าแมวได้หลัง5-7วัน ใช้กรรไกรตัดจากด้านล่าง หญ้าแมวจะโตขึ้นอีก(ซองหนึ่งสามารถเก็บหญ้าได้2-3รอบ)
: ถุงน่อง
: Shopee
฿38  ฿38 

About 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】 ที่ Dis PriceTH

BABY PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】
หญ้าแมวโดยปลูกไร้ดิน เพียงเติมน้ำ
- ขนาด:14*7cm
- น้ำหนัก:15g【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】

- 1 แกะซอง พับหรือตัดไปมุมซอง(ซองจะเป็นภาชนะปลูกหญ้าแมว โปรดอย่าทำเสียซอง)
- 2 เติมน้ำ200MLครั้งแรก ทำให้กระดาษถูกเปียก(200mlเท่ากับความจุ80%ของแกวดื่มน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง)【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】
- 3 ต้องการแสงแดดทุกวัน รักษาการระบายอากาศ ห้ามนำไป(ถ้าหากไม่มีแสงแดดแนะนำวางไว้แสงไฟ)
- 4 สังเกตด้านข้างซอง รดน้ำเมื่อแห้งเหลือเกิน เมื่อสะภาพแห้งนิดหรือชื้นไม่ต้องรดน้ำอีก(โปรดอย่ารดน้ำทุกวัน)
- 5 เก็บหญ้าแมวได้หลัง5-7วัน ใช้กรรไกรตัดจากด้านล่าง หญ้าแมวจะโตขึ้นอีก(ซองหนึ่งสามารถเก็บหญ้าได้2-3รอบ)【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】

รายละเอียด 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】

กราฟราคา 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】 สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】 จากวันที่ 28-04-2023 - 28-05-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 【P022】 PETหญ้าแมว ปลูกง่ายดาย เพียงเติมน้ำ ไม่ต้องใช้ดิน หญ้าแมว ครบชุดพร้อมปลูก【Banlu371】