[E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อสังหาริมทรัพย์ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ [E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท ที่ Dis PriceTH

เงื่อนไข และรายละเอียดสินค้า. สามารถซื้อ Supalai E- Voucher ได้ที่ Shopee: Supalai Official ในราคา 111 บาท เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มพิเศษ 20,000 และ 50,000 บาท (ส่วนลดเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด) เพื่อใช้เป็นส่วนลดหน้าสัญญา โดยที่ Supalai E- Voucher นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้. โครงการที่เข้าร่วม โดยต้องนำ Supalai E- Voucher ที่สั่งซื้อไว้มาใช้สิทธิ์โดยให้พนักงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำการตัดสิทธิ์คูปองในแอปฯ Shopee เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์เท่านั้น และไม่สามารถนำภาพบันทึกหน้าจอ Supalai E- Voucher เพื่อนำมาขอใช้สิทธิ์ได้. Supalai E- Voucher 1 สิทธิ์ต่อ 1 หลัง หากลูกค้าต้องการซื้อหลายหลัง สามารถซื้อ Supalai E- Voucher เพิ่มได้ โดยการกดเพิ่มจำนวนชิ้น ในการซื้อ. ต้องซื้อ Supalai E- Voucher จากร้านของ Supalai Official
: ถุงน่อง
: Shopee
฿111  ฿111 

About [E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท ที่ Dis PriceTH

เงื่อนไข และรายละเอียดสินค้า[E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Supalai E-Voucher
1.สามารถซื้อ Supalai E- Voucher ได้ที่ Shopee: Supalai Official ในราคา 111 บาท เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มพิเศษ 20,000 และ 50,000 บาท (ส่วนลดเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด) เพื่อใช้เป็นส่วนลดหน้าสัญญา โดยที่ Supalai E- Voucher นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2.ต้องแสดง Supalai E- Voucher ที่ได้รับผ่านช่องทางการสั่งซื้อของ Shopee เพื่อนำมาใช้สิทธิ์ส่วนลด ณ
โครงการที่เข้าร่วม โดยต้องนำ Supalai E- Voucher ที่สั่งซื้อไว้มาใช้สิทธิ์โดยให้พนักงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำการตัดสิทธิ์คูปองในแอปฯ Shopee เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์เท่านั้น และไม่สามารถนำภาพบันทึกหน้าจอ Supalai E- Voucher เพื่อนำมาขอใช้สิทธิ์ได้
3.เมื่อดำเนินการจองเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นส่วนลดหน้าสัญญาได้ ตามโปรโมชั่นที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
4.Supalai E- Voucher 1 สิทธิ์ต่อ 1 หลัง หากลูกค้าต้องการซื้อหลายหลัง สามารถซื้อ Supalai E- Voucher เพิ่มได้ โดยการกดเพิ่มจำนวนชิ้น ในการซื้อ[E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท
5.เมื่อซื้อ Supalai E- Voucher และชำระเงินแล้ว จะได้รับ Supalai E- Voucher ผ่านระบบการสั่งซื้อของ Shopee และนำ Supalai E- Voucher ไปรับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มพิเศษ 20,000 และ 50,000 บาท (ส่วนลดเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด) ในการจองโครงการที่ร่วมรายการ
6.ต้องซื้อ Supalai E- Voucher จากร้านของ Supalai Official เท่านั้น
7.เมื่อซื้อ Supalai E- Voucher และชำระเงินเเล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้ซ้ำ แลกเปลี่ยน คืน ยกเลิก หรือใช้กับโครงการที่ไม่เข้าร่วมในทุกกรณี
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า Supalai E- Voucher ในทุกกรณี สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้ Supalai E- Voucher ภายในเวลาที่กำหนด และกรณีที่ยื่นกู้ไม่ผ่าน(กรณีขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน)
9.จะต้องแสดงความประสงค์ในการใช้ Supalai E- Voucher ก่อนทำการจองบ้านตามโครงการที่กำหนดเท่านั้น จะไม่สามารถแจ้งรับสิทธิ์ภายหลังทำการจองไปแล้วได้
10.ส่วนลด และของแถมเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด[E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท
11.เงื่อนไขการซื้อ Supalai E- Voucher และการทำธุรกรรมใดๆ ผ่าน ระบบ Shopee ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการระบบ Shopee ซึ่ง Shopee เป็นผู้กำหนดแต่ผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบ Shopee ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Website Official ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) www.supalai.com / โทร.1720
12.เงื่อนไขการชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ เงื่อนไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการจำหน่าย Supalai E-Voucher ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาในการใช้ Supalai E-Voucher สำหรับการใช้จองซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม และเป็นส่วนลดหน้าสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565
สามารถใช้ได้ตามรายชื่อโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น

รายละเอียด [E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท

แบบฟอร์มคูปอง Digital
ประเทศ ไทย
วันหมดอายุ 1669741200

กราฟราคา [E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา [E-Voucher] ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 20,000 บาท จากวันที่ 08-11-2022 - 08-12-2022