(APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด) ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม กำจัดเห็บและหมัด ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ (APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด) ที่ Dis PriceTH

เห็บหมัดเยอะ / รักษาขี้เรื้อน กินยาทุก 14 วัน ติดต่อกัน ไม่เกิน 5 ครั้ง. สุนัข น้ำหนัก 5-10 กก. สุนัข น้ำหนัก 11-25 กก
: ถุงน่อง
: Shopee
฿65  ฿65 

About (APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด) ที่ Dis PriceTH


เห็บหมัดเยอะ / รักษาขี้เรื้อน กินยาทุก 14 วัน ติดต่อกัน ไม่เกิน 5 ครั้ง
เห็บหมัด ไม่เยอะ กินยาเเค่ เดือนละ 1 ครั้ง คับ(APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด)

สุนัข น้ำหนัก 5-10 กก. กิน 1/2 เม็ด(APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด)
สุนัข น้ำหนัก 11-25 กก. กิน 1 เม็ด

รายละเอียด (APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด)

กราฟราคา (APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด) สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา (APC) ป้องกันเห็บหมัด ไร พยาธิ ในสุนัข นำเข้า 5-25 กก. (1 กล่อง 10 เม็ด) จากวันที่ 08-11-2022 - 08-12-2022