ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880 ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880 ที่ Dis PriceTH

ETHYL ALCOHOL 95% (Food Grade) ขนาด1000ML. (Food Grade). ไม่ใช่สุรา และห้ามนำไปเป็นส่วนผสมของสุรา. แอลกอฮอล์ทางร้านใช้หน่วยมิลลิลิตร (มาตราตวง ไม่ใช่การชั่งน้ำหนัก)
: ถุงน่อง
: Shopee
฿150  ฿150 

About ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880 ที่ Dis PriceTH

ETHYL ALCOHOL 95% (Food Grade) ขนาด1000MLETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880

ETHYL ALCOHOL 95%
(Food Grade)
แอลกอฮอล์ชนิดไม่มีสี
-สำหรับนำไปผสมทำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
-เป็นตัวทำละลายในสูตรต่างๆ
-หมักสมุนไพรเพื่อทำสารสกัดETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880

** ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเท่านั้น **
** ไม่ใช่สุรา และห้ามนำไปเป็นส่วนผสมของสุรา **
**เป็นสารเคมีติดไฟได้ ควรเก็บอย่างระวัง และห่างจากแสงแดด**

<<<คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.>>>>
แอลกอฮอล์ทางร้านใช้หน่วยมิลลิลิตร (มาตราตวง ไม่ใช่การชั่งน้ำหนัก)ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880
แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม

รายละเอียด ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880

กราฟราคา ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880 สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ETHYL AL ETHANOL ALCOHOL 95% (Food Grade) แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร = น้ำหนักการชั่ง 800 กรัม :007880 จากวันที่ 27-02-2023 - 29-03-2023