Disprice logo

[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009 คุณภาพสูง

[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009 มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายl หากคุณสนใจราค[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009D นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้ายังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องดังนั้นไม่ว่าราคาจะดีเพียงใดคุณยังคงต้องหารือเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสินค้าอย่างรอบคอบเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ

฿450 ฿450

Description

ระยะส่งสัญญาณไกล 10 เมตร[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009

ระยะเลเซอร์ 100 เมตร

Plug And Play

สำหรับใช้ในการบรรยายสไลด์[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009

สามารถควบคุมเปลี่ยนหน้าสไลด์ได้

ถ่าน AAA 1 ก้อน

ที่เก็บ USB เป็นแม่เหล็กจัดเก็บง่าย และ สะดวก[[ ส่งฟรี ]] เลเซอร์ พอยเตอร์ Laser Pointer OKER P-009

Related products