เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

Welcome to Tool House. Cheap price, excellent quality. Using high‑speed steel quenching and forging, the hardness reaches HRC‑60~63. The tool is suitable for wood screws, iron screws and steel screws of different strengths. With professional design and reasonable structure, the screw remover can easily remove screws. Item Type: Damaged Screw Remover. Purpose: Take out broken screws. 1: 1/8in-1/4in. 3: 5/16in-7/16in.
: ถุงน่อง
: Shopee
฿39  ฿80 

About เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

Welcome to Tool House.ay
เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />

Follow shop : Free gift

Cheap price, excellent quality

Place an order now, ship out within 24 hours เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />

Feature:
1. Using high‑speed steel quenching and forging, the hardness reaches HRC‑60~63.
2. With coarse left-hand thread, the pulling force of the screw extractor is strong, better to remove damaged screw.
3. The tool is suitable for wood screws, iron screws and steel screws of different strengths. (Level up to 12.9)
4. With professional design and reasonable structure, the screw remover can easily remove screws.เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />
5. High quality material can make sure the durability and stability of the product.

Specification:
Item Type: Damaged Screw Remover
Material: High speed steel
Purpose: Take out broken screwsเครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />
Scope of Application:
NO.1: 1/8in-1/4in
NO.2: 1/4in-5/16in
NO.3: 5/16in-7/16in
NO.4: 7/16in-9/16in
NO.5: 9/16in-3/4inเครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />
How to Use:
1. Choose a drill that is thinner than the broken screw, and drill a deep enough hole in the middle of the broken screw with an electric drill
2. Choose an extractor the same size as the drill bit diameter, put it in the hole, and rotate it with the wrench
3. Use the extractor to screw in the broken screw counterclockwise until the broken screw is unscrewed

Package List:เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น<br />
5 x
Damaged Screw Removers1 x Storage Box

#DamagedScrewRemover #DamagedScrewExtractor #ScrewRemover #ScrewExtractor #ScrewRemovingDrillBitsSet #HardwareTools

รายละเอียด เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น

กราฟราคา เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา เครื่องมือเจาะสกรูเสียหายสําหรับกลอน Broken Bolts 5 ชิ้น จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023