f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน ที่ Dis PriceTH

สินค้ามีความแข็งแรงทนทาน. สำหรับยึดจับชิ้นงาน บีบ, ถ่าง หรือขยายชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ต้องการ. มีปุ่มกดสำหรับปรับเลื่อนแคลมป์ตามขนาดที่ต้องการ. ️ โปรดอ่านก่อนสั่งสินค้านะคะ ️. 00 น. 00 น. กรณีสินค้าไม่ครบ สินค้าผิด ทางร้านยินดีรับเคลม แต่!! รบกวนมีภาพถ่ายหรือวีดีโอขณะเปิดกล่องหรือถุงพัสดุ. กรุณาถ่ายคลิปสินค้า ” ขณะแกะกล่อง ” เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสินค้า. หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้ารีวิวและให้ดาวกับทางร้านแล้ว งดรับเคลมสินค้าทุกกรณี
: ถุงน่อง
: Shopee
฿89  ฿97 

About f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน ที่ Dis PriceTH

ใช้สำหรับยึดจับชิ้นงานf-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน
- สินค้ามีความแข็งแรงทนทาน
- เหมาะสำหรับ ประกบประกอบ ชิ้นงาน กล่อง ตู้ตามขนาดที่ต้องการ
- สำหรับยึดจับชิ้นงาน บีบ, ถ่าง หรือขยายชิ้นงานให้ได้ขนาดที่ต้องการ
- เหมาะสำหรับใช้ในการประกบหรือประกอบชิ้นงานไม้ขนาดใหญ่, งาน DIY ต่าง ๆ เป็นต้น
- มีปุ่มกดสำหรับปรับเลื่อนแคลมป์ตามขนาดที่ต้องการf-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน
- แรงบีบอัดสูงสุด 100 กก.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
️ โปรดอ่านก่อนสั่งสินค้านะคะ ️
สินค้าตัดรอบทุก 09.00 น. ! หากสั่งหลัง 09.00 น. จะตัดเป็นยอดวันถัดไปทันที
ใช้เวลาในการส่งสินค้าถึงปลายทาง 2-3 วัน (หรืออาจจะเร็วกว่านั้น) แล้วแต่บริการของขนส่งพื้นที่นั้นๆf-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน

กรณีสินค้าไม่ครบ สินค้าผิด ทางร้านยินดีรับเคลม แต่!! รบกวนมีภาพถ่ายหรือวีดีโอขณะเปิดกล่องหรือถุงพัสดุ
กรณีใส่ที่อยู่ผิด ทางร้านไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ลูกค้าต้องยกเลิกแล้วสั่งสินค้าเข้ามาใหม่

กรุณาถ่ายคลิปสินค้า ” ขณะแกะกล่อง ” เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสินค้า f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน
หากไม่มีคลิปขออนุญาตไม่เคลมสินค้าที่ขาดหรือหาย

- หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหาต่าง ๆ เช่น ชำรุด แตก หัก หาย หรือผิดแบบที่สั่ง กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบด้วยการทักแชทร้านเข้ามาก่อน เพื่อให้ทางร้านได้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ให้ (อย่ากดรับสินค้าและให้ดาวร้านค้าก่อนทักแชท)

หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้ารีวิวและให้ดาวกับทางร้านแล้ว งดรับเคลมสินค้าทุกกรณีf-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน

#แคลมป์จับชิ้นงาน #แคลมป์จับเอฟ #ปากกาจับชิ้นงาน

รายละเอียด f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน

กราฟราคา f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา f-clamp แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ปากกาจับ-ถ่างชิ้นงาน ตัวยึดชิ้นงาน จากวันที่ 05-01-2023 - 04-02-2023