WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: WIX(วิซ) | ดูเพิ่มเติม ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ยี่ห้อ WIX(วิซ) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน ที่ Dis PriceTH

WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3. 5 YD25 / WA9540. ด้วยเทคโนโลยี Microban ช่วยยับยั้งเชื้อรา ป้องแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้. 5 ได้ ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และก๊าซพิษตามท้องถนนที่ต้องเจอ. หรือทุกๆ 1 ปี สำหรับรถที่ใช้งานน้อย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿285  ฿300 

About WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน ที่ Dis PriceTH

WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน

WIX กรองอากาศ สินค้าคุณภาพยุโรป
ด้วยเทคโนโลยี Microban ช่วยยับยั้งเชื้อรา ป้องแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน
รักษาสภาวะอากาศในห้องผู้โดยสารให้สดชื่นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
สามารถกรอง PM 2.5 ได้ ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และก๊าซพิษตามท้องถนนที่ต้องเจอ

ข้อแนะนำ ควรเปลี่ยนทุกๆ 15,000 กม.
หรือทุกๆ 1 ปี สำหรับรถที่ใช้งานน้อย

รายละเอียด WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน

กราฟราคา WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา WIX ไส้กรองอากาศ, กรองอากาศ, Air Filter NISSAN D22T ฟรอนเทียร์ 3.0 ZD30, 2.5 YD25 / WA9540 กรองPM2.5 นิสสัน จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023