**เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด ที่ Dis PriceTH

เอราแลกซิล 35. ชื่อสามัญ: เมทาแลกซิล(metalaxyl). เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม. สามารถดูดซึมเข้าไปในพืชผ่านทั้งทางใบ ทางลำต้น และทางราก. สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้หลากหลายภูมิอากาศ ทั้งพืชเขตร้อน พืชกึ่งร้อนและพืชเมืองหนาว. เหมาะสำหรับใช้กับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Bremia ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง เป็นต้น. สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ เช่น องุ่น สับปะรด มันฝรั่ง เผือก พริกไทย พลู กล้วยไม้ เป็นต้น. สำหรับใช้คลุกเมล็ด ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม การคลุกควรคลุกภายในภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ถุงพลาสติกหรือปีบ ปิดแล้วเขย่าให้ทั่ว ถ้าคลุกจำนวนมากควรใช้ถังคลุกโดยเฉพาะ. สำหรับใช้ทาแผล ใช้ในอัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณแผล โดยถากเปลือกที่เป็นโรคออกจนถึงเนื้อดี แล้วจึงมา
: ถุงน่อง
: Shopee
฿420  ฿420 

About **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด ที่ Dis PriceTH

เอราแลกซิล 35**เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด
Eralaxyl 35
ชื่อสามัญ: เมทาแลกซิล(metalaxyl)
สูตรผสม: 35%DS
คุณสมบัติ
* เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
* ออกฤทธิ์ทั้งทางด้านรักษาโรคและป้องกันโรค
* สามารถดูดซึมเข้าไปในพืชผ่านทั้งทางใบ ทางลำต้น และทางราก
ประโยชน์
* สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้ทั้งเชื้อสาเหตุที่อยู่ในอากาศและเชื้อสาเหตุที่อยู่ในดิน
* สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้หลากหลายภูมิอากาศ ทั้งพืชเขตร้อน พืชกึ่งร้อนและพืชเมืองหนาว
* ควรใช้ร่วมกับสารที่ออกฤทธิ์แบบสารป้องกันโรคพืชชนิดอื่นๆ
* เหมาะสำหรับใช้กับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Bremia ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง เป็นต้น
พืชปลูกที่เหมาะสม**เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด
* สำหรับใช้คลุกเมล็ดก่อนปลุก เช่น ข้าวโพด พืชผักตระกูลกะหล่ำ(คะน้า ผักกาด กะหล่ำ) พืชผักตระกูลแตง(แตงโม แตงกวา เมล่อน ฝักทอง แฟง บวบ) พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ เป็นต้น
* สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ เช่น องุ่น สับปะรด มันฝรั่ง เผือก พริกไทย พลู กล้วยไม้ เป็นต้น
* สำหรับใช้ทาแผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว ส้มโอ ลำไย เป็นต้น
การใช้และอัตราการใช้
* สำหรับใช้คลุกเมล็ด ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม การคลุกควรคลุกภายในภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ถุงพลาสติกหรือปีบ ปิดแล้วเขย่าให้ทั่ว ถ้าคลุกจำนวนมากควรใช้ถังคลุกโดยเฉพาะ
* สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
* สำหรับใช้ทาแผล ใช้ในอัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณแผล โดยถากเปลือกที่เป็นโรคออกจนถึงเนื้อดี แล้วจึงมา

#เมทาแลคซิล35% #เอราแลคซิล #รากเน่าโคนเน่า #เมทา #ยาแดง #คลุกเมล็ดกันเชื้อรา

รายละเอียด **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด

กราฟราคา **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด จากวันที่ 28-04-2023 - 28-05-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง **เอราแลกซิล35**ขนาด 1 กก. ป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่ว่าจะเป็นรากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ใบจุด