สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

Colour: black. Wheel diameter: 40mm. Features: wear, mute, load-bearing, double bearing, rotating flexible,. Buyers need to measure the following data to know what size you are suitable with wheels. the inside of the measuring wheel groove width (width of the total installed width). measured through the wheel rivet screw diameter pipe thickness (ie bearing bore width). Package include:
: ถุงน่อง
: Shopee
฿84  ฿84 

About สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น ที่ Dis PriceTH

Colour: black
สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น

Material: rubber, metal

Wheel diameter: 40mm

สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น
Wheels Thickness: 18mm

Features: wear, mute, load-bearing, double bearing, rotating flexible,

Sliding effort, without effort, than the original luggage wheels are easy to use.
สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น

Buyers need to measure the following data to know what size you are suitable with wheels

measuring the original outer diameter wheels (wheel size).

สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น
the inside of the measuring wheel groove width (width of the total installed width).

through the length measuring wheel rivet screw screw (excluding nuts at both ends)

measured through the wheel rivet screw diameter pipe thickness (ie bearing bore width)
สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น

Note: The length of the screws with the error of plus or minus 1 to 3 mm, can be adjusted using gasket, does not affect use.

Package include:

สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น
2 pcs of Luggage Suitcase Replacement Wheels (2 Wheels, 2 Axles,2 Axles screws,4 Washers, 2 Wrenches)

รายละเอียด สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น

กราฟราคา สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา สุดยอด อะไหล่ซ่อมแซมล้อกระเป๋าเดินทาง 40x18 มม. 2 ชิ้น จากวันที่ 10-05-2023 - 09-06-2023