Disprice logo

B-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือน คุณภาพสูง

B-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือน มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ l หากคุณสนใจราคB-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือนD นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้ายังไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องดังนั้นไม่ว่าราคาจะดีเพียงใดคุณยังคงต้องหารือเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสินค้าอย่างรอบคอบเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ

฿200 ฿99

Description

สงวนสิทธิ์สำหรับรถ 1 คัน / เติมลมไนโตรเจน 6 เดือน เท่านั้นB-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือน

เงื่อนไขที่สำคัญ

*เมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบช่องแชท เพื่อนำหมายเลขคูปองไปใช้ ในวันที่เข้ารับบริการ

**คูปองสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น คูปองมีอายุการใช้งาน 30 วัน เริ่มนับจากวันที่สั่งซื้อ หากคำสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะเป็นสำเร็จ จะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็น โมฆะ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

***หากต้องการซื้อ E-Coupon หลายรายการ (1 คำสั่งซื้อสามารถใช้ได้กับรถ 1 คันเท่านั้น กรณีไม่ใช้คูปองในวันเดียวกัน หรือสาขาเดียวกัน) กรุณาแยกคำสั่งซื้อB-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือน

****ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 6 เดือน

- เติมได้ที่บี-ควิกทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เข้ารับบริการในครั้งแรก

- เมื่อเข้ารับบริการครั้งแรก ทางร้านจะมีสติ๊กเกอร์สำหรับแสดงสิทธิ์เพื่อเข้ารับบริการและบอกวันหมดอายุของแพ็คเกจติดไว้ให้ที่ด้านในประตูฝั่งคนขับB-Quik บุฟเฟต์เติมลมยางไนโตรเจน 6 เดือน

- ลมยางแบบไนโตรเจนช่วยลดอุณหภูมิของยางในยามที่รถวิ่งทำความเร็วสูงๆ

- ไนโตรเจน มีสถานะที่ไม่ติดไฟ จึงช่วยลดโอกาสในการระเบิดของยางได้

- ไนโตรเจน คือก๊าซที่มีโมเลกุลใหญ่ทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าจึงทำให้โอกาสที่ลมยางจะรั่วซึมออกมาจึงจะมีน้อยกว่าลมยางทั่วไปถึง 5 เท่า

Related products