A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง ที่ Dis PriceTH

PH meter. ความละเอียดยำสูง +/- 0. วัดค่าความเป็นกรด ด่างของสารละลาย. สอบเทียบอัตโนมัติภายใน 5 วินาที. แถมผงตั้งค่าสองซอง. คุณภาพสูง. วัดค่านำไฟฟ้าของวัตถุหนักในน้ำ. วัดค่าความเค็มน้ำ (จากปริมาณไอออนรวม). ใช้ในการวัดสารละลายในน้ำอื่น ๆ เช่นตู้ปลาได้. ให้ความเที่ยงตรงสูง แถมฟรีซองหนังสำหรับพกพา
: ถุงน่อง
: Shopee
฿69  ฿69 

About A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง ที่ Dis PriceTH

PH meterA8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง
- คุณภาพสูง
- ความละเอียดยำสูง +/- 0.01 pH
- วัดค่าความเป็นกรด ด่างของสารละลาย
- มีระบบ ATC ปรับชดเชยค่า pH ตามอุณหภูมิน้ำ เพื่อความถูกต้องแม่นยำA8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง
- สอบเทียบอัตโนมัติภายใน 5 วินาที
- แบตเตอรี่อายุการใช้งานนาน 700 ชม.
- แถมผงตั้งค่าสองซอง

TDS Tester EC Temperature Meter
- คุณภาพสูง
- 3 in 1 วัดค่า TDS และ EC และ อุณหภูมิ
- วัดค่านำไฟฟ้าของวัตถุหนักในน้ำA8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง
- วัดความเข้มของปุ๋ย และแร่ธาตุในน้ำ
- วัดค่าความเค็มน้ำ (จากปริมาณไอออนรวม)
- เหมาะสำหรับวัดค่าปุ๋ยที่ใช้กับพืชผักไฮโดรโปนิกส์
- ใช้ในการวัดสารละลายในน้ำอื่น ๆ เช่นตู้ปลาได้A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง
- มีปุ่ม hold เพื่อหยุดดูค่าที่อ่านได้
- ให้ความเที่ยงตรงสูง แถมฟรีซองหนังสำหรับพกพา

*ปากกา pH สามารถใช้วัดในของเหลวได้โดยตรง หากต้องการนำมาวัดค่าในดิน ให้นำดินมาละลายน้ำในภาชนะแล้วกรองออกแล้วเฉพาะของเหลวแล้วจึงค่อยวัดที่ของเหลวA8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง

ติดปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามร้านค้าได้ตลอดครับ

รายละเอียด A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง

กราฟราคา A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา A8022/A8023 เครื่องวัด EC / เครื่องวัด pH วัดน้ำ วัดกรด วัดปุ๋ย วัดความเค็มน้ำประปา วัดเกลือเจือจาง จากวันที่ 20-02-2023 - 22-03-2023