สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด ที่ Dis PriceTH

สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมใบ และดูดซึมทางใบ. ช่วยลดปริมาณการใช้จุลินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืชและ ปุ๋ย ช่วยทำให้เกาะติดอยู่บนใบพืชได้นานขึ้น. ให้ผสมสารจับใบนำก่อน แล้วค่อยผสมสารอื่นตามหลัง เช่น จุลินทรีย์ ปุ๋ย สารกำจัดเชื้อรา และสารกำจัดแมลง. เมธาไรเซียม บิวเวอร์เรีย และบีที 4 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร. ใช้กับสารกำจัดแมลง และยาฆ่าหญ้า 5-10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร. #สารเพิ่มประสิทธิภาพ #สารจับใบ #สารเร่งการดูดซึม #ยึดเกาะใบ #Captainkoko #กัปตันโคโค่ #ยาจับใบ
: ถุงน่อง
: Shopee
฿165  ฿165 

About สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด ที่ Dis PriceTH

สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิดสารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด
.................................................................................................................................
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมใบ และดูดซึมทางใบ

ประโยชน์ของสารจับใบ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จุลินทรีย์ ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช ศัตรูพืช หรือฮอร์โมนพืช ทนทานต่อการชะล้างของฝนได้นาน สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด
ช่วยลดปริมาณการใช้จุลินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืชและ ปุ๋ย ช่วยทำให้เกาะติดอยู่บนใบพืชได้นานขึ้น
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย จะทำให้การสูญเสียน้อยลง
มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

วิธีการใช้งานสารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด
ให้ผสมสารจับใบนำก่อน แล้วค่อยผสมสารอื่นตามหลัง เช่น จุลินทรีย์ ปุ๋ย สารกำจัดเชื้อรา และสารกำจัดแมลง
อัตราส่วนผสม
ใช้กับจุลินทรีย์
ไตรโคเดอร์มา 2 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
เมธาไรเซียม บิวเวอร์เรีย และบีที 4 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ใช้กับปุ๋ย 4-5 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด
ใช้กับสารกำจัดแมลง และยาฆ่าหญ้า 5-10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีเก็บรักษา : ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดด เก็บในภาชนะเดิมปิดฝาให้แน่น สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี หลังจากวันผลิต

#สารเพิ่มประสิทธิภาพ #สารจับใบ #สารเร่งการดูดซึม #ยึดเกาะใบ #Captainkoko #กัปตันโคโค่ #ยาจับใบ

รายละเอียด สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด

ประเภทปุ๋ย ธรรมชาติ
ประเภทการประกัน ประกันของโรงงาน

กราฟราคา สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด จากวันที่ 27-02-2023 - 29-03-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง สารจับใบ คุณภาพสูง จากเยอรมัน ตรากัปตันโคโค่ ขนาด 250ml. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมทางใบ ของพืช ใช่กับพืชได้ทุกชนิด