Disprice logo

คลิปล็อค ตัวล็อคสแลน กิ๊บล็อคพลาสติก คลิปล็อคโรงเรือน คลุมโรงเรือน ขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว คุณภาพสูง

คลิปล็อค ตัวล็อคสแลน กิ๊บล็อคพลาสติก คลิปล็อคโรงเรือน คลุมโรงเรือน ขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีl หากคุณสนใจราคคลิปล็อค ตัวล็อคสแลน กิ๊บล็อคพลาสติก คลิปล็อคโรงเรือน คลุมโรงเรือน ขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้วD นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้าได้รับการรับรองความถูกต้องจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนเมื่อซื้อโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียทุกอย่าง

฿6 ฿6

Description

คลิปล็อคสแลน พลาสติกคลุมโรงเรือน คลิปล็อค ตัวล็อคสแลน กิ๊บล็อคพลาสติก คลิปล็อคโรงเรือน คลุมโรงเรือน ขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว

ใช้สำหรับล็อคไม่ให้หลุด ล็อคเหนียว ล็อคแน่น พลาสติกหนากว่า เกรดA

แบบไม่มีสปริง*(ล็อคโครงตรง)* ขนาด

1/2 3/4 1 นิ้ว

แบบมีสปริง *(สามารถล็อคได้ทั้งช่วงโครงตรง และงอ)* ขนาด

1/2 3/4 1 นิ้วคลิปล็อค ตัวล็อคสแลน กิ๊บล็อคพลาสติก คลิปล็อคโรงเรือน คลุมโรงเรือน ขนาด 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว

#พลาสติกโรงเรือน #พลาสติกใส

Related products