หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: OpenDurian(โอเพ่นดูเรียน) | ดูเพิ่มเติม หนังสือเรียนและคู่มือสอบ ยี่ห้อ OpenDurian(โอเพ่นดูเรียน) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian ที่ Dis PriceTH

ใหม่ล่าสุด! หนังสือสานฝัน ก. ภาค ก. เนื้อหาครบทุกวิชา พร้อมแผนการอ่านปฏิทินรายบุคคล. 5 cm. สรุปครบทุกวิชา อธิบายละเอียด ไม่มีพื้นฐานอ่านเข้าใจ 100%. มีจุดเน้นพร้อมเคล็ดลับการทำข้อสอบ. วางแผนการอ่านด้วยปฏิทินสานฝันพร้อมสติกเกอร์. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เงื่อนไขภาษา-อุปมาอุปไมย). วิชาภาษาอังกฤษ : Grammar, Vocabulary, Reading, Conversation. พ. พรบ. ป. Pre-Test ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน รู้จุดอ่อนแบบเรื่องในแต่ละวิชา. e-Exam ทดสอบเสมือนจริงจากชุดข้อสอบเสมือนสอบออนไลน์บนเว็บไซต์. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการสอบติด ก. ปี 2565. ผู้ที่ต้องการทำแนวข้อสอบ ก. ชุดข้อสอบ Paper&Pencil 1 ชุด พร้อมดินสอ 2B. สติกเกอร์วางแผนการเรียน 1 ชุด (3 แผ่น)
: ถุงน่อง
: Shopee
฿799  ฿890 

About หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian ที่ Dis PriceTH

ใหม่ล่าสุด! หนังสือสานฝัน ก.พ. 65หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
หนังสือเตรียมสอบเข้าราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. อัปเดตล่าสุด ปี 2565
เนื้อหาครบทุกวิชา พร้อมแผนการอ่านปฏิทินรายบุคคล
ไม่มีพื้นฐานก็ติดราชการชัวร์

รายละเอียดหนังสือ
- ปกอ่อน ขนาด 19 x 25.5 cm. จำนวน 562 หน้า 4 สีสวยงามทั้งเล่ม
- สรุปครบทุกวิชา อธิบายละเอียด ไม่มีพื้นฐานอ่านเข้าใจ 100%หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
- มีตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยละเอียด
- มีจุดเน้นพร้อมเคล็ดลับการทำข้อสอบ
- ข้อสอบ Pre-Test / ข้อสอบ Paper&Pencil / ข้อสอบ e-Exam / ข้อสอบ Post-Test
- วางแผนการอ่านด้วยปฏิทินสานฝันพร้อมสติกเกอร์

มีแบบทดสอบรวม รวมกว่า 500 ข้อ ประกอบด้วย
1. วิชาคิดวิเคราะห์หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
- การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เงื่อนไขสัญลักษณ์)
- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เงื่อนไขภาษา-อุปมาอุปไมย)
- การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

2. วิชาภาษาอังกฤษ : Grammar, Vocabulary, Reading, Conversation

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- ป.อ.ความผิดต่อตำแหน่งหนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian

พิเศษสุดด้วย แบบทดสอบเสมือนจริง!! 🤩
1. Pre-Test ทดสอบก่อนเข้าบทเรียน รู้จุดอ่อนแบบเรื่องในแต่ละวิชา
2. Paper&Pencil ทดสอบจากชุดข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบเสมือนจริง พร้อมวิดีโอจำลองสถานการณ์ในห้องสอบ
3. e-Exam ทดสอบเสมือนจริงจากชุดข้อสอบเสมือนสอบออนไลน์บนเว็บไซต์
4. Post-Test ทดสอบก่อนลงสนามจริงด้วยแบบทดสอบ Post-Test ดูพัฒนาการและความก้าวหน้า
พร้อมจุดที่ต้องพัฒนาหรืออ่านเพิ่มที่แรกในไทยหนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการสอบติด ก.พ. ภาค ก. ปี 2565
2. ผู้ที่ต้องการหนังสือสอบราชการแบบใหม่ อ่านเข้าใจง่าย แม้ไม่มีพื้นฐาน
3. ผู้ที่ต้องการทำแนวข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง

แถมฟรี! หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian
- ที่คั่นหนังสือ
- ชุดข้อสอบ Paper&Pencil 1 ชุด พร้อมดินสอ 2B
- ชุดกระดาษคำตอบ Paper & Pencil 1 แผ่น
- สติกเกอร์วางแผนการเรียน 1 ชุด (3 แผ่น)
- วิดีโอจำลองสถานการณ์ในห้องสอบ

รายละเอียด หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian

กราฟราคา หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา หนังสือสอบ ก.พ. 65 สานฝัน ก.พ. ภาค ก. ครบทุกวิชา 4 สีทั้งเล่ม หนังสือกพ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือติว by OpenDurian จากวันที่ 28-12-2022 - 27-01-2023