Disprice logo

กล่องเก็บถ่าน ขนาด AA / AAA (1 กล่องเก็บได้ 4 ก้อน) คุณภาพสูง

กล่องเก็บถ่าน ขนาด AA / AAA (1 กล่องเก็บได้ 4 ก้อน) มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานครl หากคุณสนใจราคกล่องเก็บถ่าน ขนาด AA / AAA (1 กล่องเก็บได้ 4 ก้อน)D นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้าได้รับการรับรองความถูกต้องจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนเมื่อซื้อโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียทุกอย่าง

฿30 ฿30

Description

กล่องเก็บถ่าน ขนาด AA / AAA (1 กล่องเก็บได้ 4 ก้อน)

กล่องสำหรับเก็บถ่านสีขาวขุ่น ใช้บรรจุถ่านเพือความสะดวกในการพกพา หรือ จัดเก็บให้เป็นระเบียบ

กล่องจะเก็บได้ทั้งถ่าน AA / AAA โดยถ่าน AA จะวางเก็บแนวตั้ง

ส่วนถ่าน AAA จะวางเก็บแนวนอน

ดูตัวอย่างการวางเก็บในกล่องในภาพสินค้า

หมายเหตุ ผิวพลาสติกของกล่องเก็บถ่านจะเป็นรอยค่อนข้างง่าย อาจจะทำให้ดูไม่ค่อยใหม่

Related products