สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1 ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1 ที่ Dis PriceTH

สายโซล่าเซลล์ จาก LINK เป็นสาย PV1-F สายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายไฟที่ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทนความร้อนสูง 90-120 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสายไฟจะต้องมีขนาดเพียงพอ ที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด ไหลไปตามสายไฟได้ และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อย ถูกออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน การเลือกขนาดของสาย Solar Cable หรือ สายไฟกระแสตรง DC
: ถุงน่อง
: Shopee
฿3,150  ฿3,150 

About สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1 ที่ Dis PriceTH

สายโซล่าเซลล์ จาก LINK เป็นสาย PV1-F สายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายไฟที่ทำจากทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทนความร้อนสูง 90-120 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความน่าเชื่อถือของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสายไฟจะต้องมีขนาดเพียงพอ ที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด ไหลไปตามสายไฟได้ และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อย ถูกออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน การเลือกขนาดของสาย Solar Cable หรือ สายไฟกระแสตรง DCสายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1

รายละเอียด สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1

กราฟราคา สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1 สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา สายไฟโซล่าเซลล์ LINK PV1-F 4 ตร.มม. 100ม.(สีแดง) สายโซล่าเซล์ล SOLAR CABLE LINK PV1-F 4SQ.MM 100M รุ่นCB-1040R-1 จากวันที่ 08-05-2023 - 07-06-2023