สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม ปั๊มน้ำ ถังน้ำ และอุปกรณ์ระบบประปา ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product ที่ Dis PriceTH

สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. สามารถยิงน้ำได้ใกล้ - ไกลสามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้สปริงเกอร์สามารถตีกลับและหมุนรอบตัวสามารถยิงน้ำได้ 2 ทางลักษณะแขนสปริงเกอร์จะตีน้ำกระจายปริมาณน้ำ 570 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)ควบคุมระยะรัศมี 5 - 7. 5 - 3 บาร์ขนาด 1/2 นิ้วสีดำ - เขียวเพื่อให้คุณสะดวกสบาย และรวดเร็วในการรดน้ำ โดยไม่ต้องเหนื่อยแรง สามารถรดน้ำได้เป็นวงกว้างระยะใกล้และไกล อย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณที่ต้องการ เหมาะสำหรับสนามหญ้า
: ถุงน่อง
: Shopee
฿160  ฿160 

About สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product ที่ Dis PriceTH

สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok productสำหรับรดน้ำได้บริเวณกว้างโดยไม่ต้องออกแรงแบบแนน เกลียวนอกรูน้ำ 3 มม.สามารถยิงน้ำได้ใกล้ - ไกลสามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้สปริงเกอร์สามารถตีกลับและหมุนรอบตัวสามารถยิงน้ำได้ 2 ทางลักษณะแขนสปริงเกอร์จะตีน้ำกระจายปริมาณน้ำ 570 - 1,200 ลิตร/ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)ควบคุมระยะรัศมี 5 - 7.5 เมตรแรงดัน 0.5 - 3 บาร์ขนาด 1/2 นิ้วสีดำ - เขียวเพื่อให้คุณสะดวกสบาย และรวดเร็วในการรดน้ำ โดยไม่ต้องเหนื่อยแรง สามารถรดน้ำได้เป็นวงกว้างระยะใกล้และไกล อย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณที่ต้องการ เหมาะสำหรับสนามหญ้าสปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product

รายละเอียด สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product

กราฟราคา สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา สปริงเกอร์หมุนรอบตัว แบบแนนเกลียวใน 1นิ้ว พร้อมหัวฉีดน้ำ รูน้ำ5มม. รุ่น 316 ไชโยสปริงเกอร์ ถุงละ1ตัว kanok product จากวันที่ 01-03-2023 - 31-03-2023