การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม เกมกระดาน ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู ที่ Dis PriceTH

1 ซอง บรรจุการ์ด 4 ใบ. การ์ด GR (G-Rare) 2 แบบ. การ์ด RRR (Triple Rare) 8 แบบ. การ์ด R (Rare) 22 แบบ. โกลด์ พาลาดิน
: ถุงน่อง
: Shopee
฿45  ฿45 

About การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู ที่ Dis PriceTH

VGT-G-CP08การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู
1 ซอง บรรจุการ์ด 4 ใบ
สุ่มจากการ์ดทั้งหมด 44 ใบ
การ์ด GR (G-Rare) 2 แบบ
การ์ด SP (Special) 12 แบบ
การ์ด RRR (Triple Rare) 8 แบบ
การ์ด RR (Double Rare) 12 แบบการ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู
การ์ด R (Rare) 22 แบบ

มีแคลนต่อไปนี้
รอยัล พาลาดิน
โกลด์ พาลาดิน
เจเนซิสการ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู
ลิงค์โจ๊กเกอร์
ดาร์คอิลเรกูลาร์ส
เพลมูน
แกรนบลู

รายละเอียด การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู

กราฟราคา การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา การ์ด แวนการ์ด ซองสุ่ม G-CP08 แคลน รอยัล พาลาดิน,โกลด์ พาลาดิน,เจเนซิส,ลิงค์โจ๊กเกอร์,ดาร์คอิลเรกูลาร์ส,เพลมูน,แกรนบลู จากวันที่ 02-09-2023 - 02-10-2023