พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: MIS Publishing(สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส) | ดูเพิ่มเติม อื่นๆ ยี่ห้อ MIS Publishing(สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี ที่ Dis PriceTH

ชุด เสริมไอคิว ฝึกเชาวน์ไว ไหวพริบดี. ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม. ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม. เนื้อใน พิมพ์ 1 สี. 171 x 241 x 6 มิลลิเมตร. น้ำหนัก 490 กรัม. รายละเอียดเพิ่มเติม พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
: ถุงน่อง
: Shopee
฿135  ฿135 

About พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี ที่ Dis PriceTH

ชุด เสริมไอคิว ฝึกเชาวน์ไว ไหวพริบดีพร้อมส่ง  หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี
ประกอบด้วย 3 เล่ม

1. เสริมไอคิว

ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม

2. ฝึกเชาวน์ไว

แบบฝึกหัดแสนสนุกสำหรับเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาให้กับเด็กๆ สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ทั้งเรื่องจำนวน จับคู่ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ สังเกต เรียงลำดับ มิติสัมพันธ์ ภาษา กฎเกณฑ์ จินตนาการ มีเฉลยท้ายเล่ม

3. ไหวพริบดี

ปูพื้นฐานทางความคิดด้วยกิจกรรมแสนสนุก สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-Based Learning (BBL) ด้วยแบบฝึกเสริมเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เด็กๆ ในเล่มนี้เด็กๆ จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งเล่ม

จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สีพร้อมส่ง  หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี
จำนวนหน้า 68 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 171 x 241 x 6 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 490 กรัมพร้อมส่ง  หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี
ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
รายละเอียดเพิ่มเติม พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี

กราฟราคา พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี จากวันที่ 07-05-2023 - 06-06-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ง หนังสือชุดเสริมไอคิว ฝึกเชาน์ไว ไหวพริบดี