เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี ที่ Dis PriceTH

เมล็ดดอกคอสมอสขนาดบรรจุ แบบตักโดยประมาณ 200 เมล็ด. คอสมอส หรือ ดาวกระจายฝรั่ง การปลูกดาวกระจาย นิยมปลูกลงแปลงเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อดอกบานจะบานพร้อมกัน และมีจำนวนมาก ทำให้แลดูสวยงามทั่วทั้งแปลง ความสูงประมาณ 90-130 ซม. ไถพรวนดินอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อไม่ให้เติบโตแข่งดาวกระจาย ทั้งนี้ ควรเตรียมแปลงในช่วงแดดออกติดต่อกัน อย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อให้วัชพืชเหลือน้อยที่สุด. ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย. เตรียมเมล็ดหว่านลงดินที่ทำการเตรียมดินไว้พร้อมแล้ว หว่านให้เมล็ดไม่ถี่จนเกินไป หรืออย่างน้อย 15-20 ซม. สัปดาห์ที่ 3-4 เริมให้ปุ๋ย 15-15-15 บางๆ อีก 1 รอบ หลังจากนั้น สัปดาห์ที่ 5 เริ่มมีตุ่มดอกออกมา. การปลูกดาวกระจายส่วนมาก นิยมปลูกในต้นฤดูฝน-ปลายฤดูหนาว ซึ่งจะอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ แต่หากปลูกในหน้าแล้งควรให้น้ำอย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง โดยเฉพาะระยะ 7 วันแรกหลังเพาะกล้า และย้ายปลูก. – ระยะ 35-40 วัน หลังปลูก
: ถุงน่อง
: Shopee
฿9  ฿20 

About เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี ที่ Dis PriceTH

เมล็ดดอกคอสมอสขนาดบรรจุ แบบตักโดยประมาณ 200 เมล็ดเมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี
คละสี​(ชมพู, ขาว, แดง)​
คอสมอส หรือ ดาวกระจายฝรั่ง การปลูกดาวกระจาย นิยมปลูกลงแปลงเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อดอกบานจะบานพร้อมกัน และมีจำนวนมาก ทำให้แลดูสวยงามทั่วทั้งแปลง ความสูงประมาณ 90-130 ซม. ประมาณสัปดาห์ที่ 6-7 จะออกดอกเต็มพื้นที่ ระยะออกดอกจะอยู่ได้นาน 30-6 สัปดาห์ตามสภาพอากาศ

การเตรียมแปลง
ไถพรวนดินอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพื่อไม่ให้เติบโตแข่งดาวกระจาย ทั้งนี้ ควรเตรียมแปลงในช่วงแดดออกติดต่อกัน อย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อให้วัชพืชเหลือน้อยที่สุด

สภาพอากาศในการปลูก
เนื่องจากคอสมอส เป็นพืชเมืองหนาวจะออกดอก และ ติดดอกได้ยาวนานในที่ที่อากาศเย็น แต่ในสภาพอากาศเมื่องไทยค่อนข้างร้อน แต่ก็สามารถปลูกได้เช่นกัน เนื่องจากคอสมอสชอบแสงแดด อากาศเมืองไทยร้อนและมีแสงแดง เราจึงให้น้ำ เช้า-เย็น ทดแทนอากาศเย็นแทน ทำให้คอสมอสเจริญเติบโตและออกดอกได้เช่นกันดินที่เหมาะสมเมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี
ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย

การปลูก(แบบหว่าน)

1. เตรียมดินตีดินให้ร่วนซุยผสมปุ๋ย หรือ ปุ๋ย 15-15-15- บางๆ

2.เตรียมเมล็ดหว่านลงดินที่ทำการเตรียมดินไว้พร้อมแล้ว หว่านให้เมล็ดไม่ถี่จนเกินไป หรืออย่างน้อย 15-20 ซม. จากนั้นกลบหน้าดิน

3.ใช้ดินกลบเมล็ดบางๆ ใช้สปริงเกอร์รดน้ำ เช้าเย็น 2-3 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกหลังจากอายุได้ 1-2 สัปดาห์สังเกตุจุดไหนที่คอสมอสขึ้นเบียด ให้ถอนต้นกล้านำไปปลูกแซมพื้นที่ที่ต้องการได้

4.สัปดาห์ที่ 3-4 เริมให้ปุ๋ย 15-15-15 บางๆ อีก 1 รอบ หลังจากนั้น สัปดาห์ที่ 5 เริ่มมีตุ่มดอกออกมา

5.สัปดาห์ที่ 6-7 คอสมอสจะเริ่มบานเต็มพื้นที่

การให้น้ำ
การปลูกดาวกระจายส่วนมาก นิยมปลูกในต้นฤดูฝน-ปลายฤดูหนาว ซึ่งจะอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ แต่หากปลูกในหน้าแล้งควรให้น้ำอย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง โดยเฉพาะระยะ 7 วันแรกหลังเพาะกล้า และย้ายปลูก

การใส่ปุ๋ย
– ในระยะ 14-20 วัน หลังปลูก ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับปุ๋ยคอก

– ระยะ 35-40 วัน หลังปลูก ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-16-24

การออกดอก
หลังปลูกได้ประมาณ 50-55 วัน ดอกดาวกระจาจะเริ่มบาน และบานได้นานหลายวัน จากนั้น ก็จะร่วง และติดเมล็ด แต่จะทยอยออกดอกชุดใหม่เรื่อย 3-4 ชุดเมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี

ศัตรูพืชที่ต้องระวัง
จะเป็นเพลี้ยชนิดต่างๆ และโรคเชื้อราในดิน

รายละเอียด เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี

กราฟราคา เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา เมล็ดดอกคอสมอส​ ดาวกระจายฟรั่ง 200​ เมล็ด​ คละสี จากวันที่ 23-08-2023 - 22-09-2023