Disprice logo

StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณภาพสูง

StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์ มีการอัปเดตราคาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการl หากคุณสนใจราคStarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์D นี่เป็นโอกาสที่โชคดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้. ร้านค้าได้รับการรับรองความถูกต้องจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนเมื่อซื้อโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียทุกอย่าง

 • ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์: 20-22 นิ้ว
 • เน้นใช้เล่นเกม: ใช่
 • ประเภทแผง: IPS
 • ประเภทอินเตอร์เฟสจอภาพ: HDMI, VGA
 • ความละเอียด: ความคมชัดแบบมาตราฐานหรือปกติ
 • สภาพ: ใหม่
 • น้ำหนัก: 3kg
 • ประเภทการประกัน: ประกันของโรงงาน
 • ระยะเวลาการรับประกัน: 12 เดือน
 • เวลาตอบสนองของจอภาพ: 2ms
 • ฿2,099 ฿1,299

  Description

  ขนาดจอ 32” 27” 24” 23.8” 23.6” 23” 21.5” 19” 19.5” 17” 15”StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  แผงหน้าปัด IPS

  ความสว่างของจอ 600cd/m2

  คอนทราซท์ เรโช 1,000:1 (typ)

  เวลาในการตอบสนอง 2 ms

  Input 100-240V , 60 Hz

  Viewing Angle 178 /178 °

  อัตราส่วนหน้าจอ

  15 นิ้ว รุ่น M15-O : 4:3

  17 นิ้ว รุ่น M17-V : 4:3

  17 นิ้ว รุ่น M17-V-W : 4:3StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  19 นิ้ว รุ่น M19-V : 4:3

  19.5 นิ้ว รุ่น M195-V : 16:9

  20 นิ้ว รุ่น M20-V : 16:9

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 16:9

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-W ไร้ขอบ ขาว : 16:9

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V : 16:9 สีดำ

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-W : 16:9 สีขาว

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-T : 16:9 สีดำ

  23 นิ้ว รุ่น M23-V : 16:9

  24 นิ้ว รุ่น M24-V : 16:9

  24 นิ้ว รุ่น M24-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 16:9StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  27 นิ้ว รุ่น M27-V : 16:9

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-B จอตรง ไร้ขอบ สีดำ : 16:9

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-W จอโค้ง ไร้ขอบ สีขาว : 16:9

  ความละเอียด

  15นิ้ว รุ่น M15-O : 1280 (H)* 768(V)

  17นิ้ว รุ่น M17-V : 1280(H)* 1024(V)

  17นิ้ว รุ่น M17-V-W : 1280(H)* 1024(V)

  19นิ้ว รุ่น M19-V : 1280(H)* 1024(V)

  19.5นิ้ว รุ่น M195-V : 1600(H)* 900(V)

  20 นิ้ว รุ่น M20-V : 1600(H)* 900(V)StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 1920 (H)* 1080(V)

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-W ไร้ขอบ ขาว : 1920 (H)* 1080(V)

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V สีดำ : 1920 (H)* 1080(V)

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-W สีขาว : 1920 (H)* 1080(V)

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-T สีดำ : 1920 (H)* 1080(V)

  23 นิ้ว รุ่น M23-V : 1920 (H)* 1080(V)

  24 นิ้ว รุ่น M24-V : 1920 (H)* 1080(V)

  24 นิ้ว รุ่น M24-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 1920 (H)* 1080(V)

  27 นิ้ว รุ่น M27-V : 1920 (H)* 1080(V)

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-B จอตรง ไร้ขอบ สีดำ : 1920 (H)* 1080(V)

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-W จอโค้ง ไร้ขอบ สีขาว : 1920 (H)* 1080(V)StarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  ช่องพอร์ต

  15นิ้ว รุ่น M15-O : HDMI + VGA

  17 นิ้ว รุ่น M17-V : HDMI + VGA

  17 นิ้ว รุ่น M17-V-W : HDMI + VGA

  19 นิ้ว รุ่น M19-V : HDMI + VGA

  19.5 นิ้ว รุ่น M195-V : HDMI + VGA

  20 นิ้ว รุ่น M20-V : HDMI + VGA

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : HDMI + VGA

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-W ไร้ขอบ ขาว : HDMI + VGA

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V สีดำ : HDMI + VGAStarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-W สีขาว: HDMI + VGA

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-T สีดำ : HDMI + VGA

  23 นิ้ว รุ่น M23-V : HDMI + VGA

  24 นิ้ว รุ่น M24-V : HDMI + VGA

  24 นิ้ว รุ่น M24-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : HDMI + VGA

  27 นิ้ว รุ่น M27-V : HDMI + VGA

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-B จอตรง ไร้ขอบ สีดำ : HDMI + VGA + AUX (รองรับกล่องสัญญาณทีวี)

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-W จอโค้ง ไร้ขอบ สีขาว : HDMI + VGA + AUX (รองรับกล่องสัญญาณทีวี)

  ขนาดสินค้ารวมขาตั้ง (กว้าง X สูง X ลึก)

  17 นิ้ว รุ่น M17-O : 400 x 341 x 45 MMStarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  17 นิ้ว รุ่น M17-V : 370 x 380 x 50 MM

  17 นิ้ว รุ่น M17-V-W : 370 x 380 x 50 MM

  19 นิ้ว รุ่น M19-V : 415 x 415 x 50 MM

  19.5 นิ้ว รุ่น M195-V : 468 x 358 x 45 MM

  20 นิ้ว รุ่น M20-V : 465 x 363 x 45 MM

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 488 x 355 x 20 MM

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-BDL-W ไร้ขอบ ขาว : 488 x 355 x 20 MM

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V สีดำ : 502 x 380 x 40 MM

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-W สีขาว : 502 x 380 x 40 MM

  21.5 นิ้ว รุ่น M215-V-T สีดำ : 502 x 380 x 35 MM

  23 นิ้ว รุ่น M23-V : 555 x 413 x 50 MMStarWorld จอมอนิเตอร์ Full HD 32” 27” 24” 23” 21.5” 19” 17” 15” จอคอมพิวเตอร์ IPS หน้าจอคอมพิวเตอร์

  24 นิ้ว รุ่น M24-V : 565 x 415 x 50 MM

  24 นิ้ว รุ่น M24-V-BDL-B ไร้ขอบ สีดำ : 535 x 393 x 34 MM

  27 นิ้ว รุ่น M27-V : 640 x 430 x 50 MM

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-B จอตรง ไร้ขอบ สีดำ : 713 x 505 x 40 MM

  32 นิ้ว รุ่น M32-V-CURVED-W จอโค้ง ไร้ขอบ สีขาว : 713 x 505 x 40 MM

  ของแถม

  ฟรี VGA 1 เส้น

  Related products