คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: Porsor Pattana(พ.ศ.พัฒนา) | ดูเพิ่มเติม หนังสือเรียนและคู่มือสอบ ยี่ห้อ Porsor Pattana(พ.ศ.พัฒนา) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา ที่ Dis PriceTH

สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญจากวิชาสังคมศึกษา สาระ พุทธศาสนา ม. พร้อมแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเฉลย(สอดในเล่ม) เพื่อให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ ให้เกิดความชำนาญ และบรรลุผลเมื่อสอบจริง. 6 วิชาสังคม. ใช้เตรียมสอบ ม
: ถุงน่อง
: Shopee
฿108  ฿119 

About คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา ที่ Dis PriceTH

สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญจากวิชาสังคมศึกษา สาระ พุทธศาสนา ม. 4-6 แยกเป็นหัวข้อ พร้อมสรุปสาระสำคัญของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ อิสลาม และพราหมณ์ - ฮินดูคู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา
พร้อมแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมเฉลย(สอดในเล่ม) เพื่อให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ ให้เกิดความชำนาญ และบรรลุผลเมื่อสอบจริง

ใช้ประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบ ชั้นมัธยมปลาย รวมถึงการสอบ O-Net ม.6 วิชาสังคมคู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา


โดย วิทยา ปานะบุตรคู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา
สรุปเนื้อหาสำคัญสาระพุทธศาสนา
แบบทดสอบพร้อมเฉลยในแต่ละบท
ใช้เตรียมสอบ ม.4-6 และ O-Net ม.6คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา

รายละเอียด คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา

นำเข้า / ในประเทศ ในประเทศ
ภาษา ไทย
ประเภทปกหนังสือ ปกอ่อน
ประเภทการพิมพ์ ฉบับทั่วไป
บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 9786162015052

กราฟราคา คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา คู่มือเตรียมสอบสังคม พระพุทธศาสนา ม.4-6 โดย พ.ศ.พัฒนา จากวันที่ 06-01-2023 - 05-02-2023