กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม หนังสือเรียนและคู่มือสอบ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ ที่ Dis PriceTH

กุญแจไขภาค ก. รวมข้อมูลสอบ ภาค ก. ผู้เขียน : ดร. นฤมิต คำวิเศษ. จำนวนหน้า : 416 หน้า. ขนาด : 17. หนังสือ ”กุญแจไขภาค ก. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก. ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี. เฉลย
: ถุงน่อง
: Shopee
฿288  ฿320 

About กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ ที่ Dis PriceTH

กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆกุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ
รวมข้อมูลสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามแนว ก.พ.ปัจจุบัน
ผู้เขียน : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ, ส.ต.ต. นฤมิต คำวิเศษ
ปีที่พิมพ์ : 2563
จำนวนหน้า : 416 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน กระดาษปอนด์
ขนาด : 17.2 x 24 ซม.
9786160837748
SE-ED

หนังสือ ”กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ” เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง เป็นการใช้ภาษาไทย และส่วนที่สาม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า นำมารวบรวม และใส่ประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่าง ๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว ขอให้ไปฝึกทำโจทย์มาก ๆ เพื่อพิสูจน์ว่า หลักคิด วิธีคิด และเทคนิคที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นั้นใช้ได้จริงกุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก.)
1. ความสามารถในการใช้เหตุผล
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
3. ภาษาไทย

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีกุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ
4. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. การเป็นข้าราชการที่ดี
6. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบ
- เฉลย

รายละเอียด กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ

กราฟราคา กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ จากวันที่ 30-08-2023 - 29-09-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ