อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม กลองและเครื่องเคาะจังหวะ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone ที่ Dis PriceTH

Welcome to Master Sculpto. After-sale guarantee. When placing orders to see the attributes of goods, so as not to wrong order. The product is made of Aluminum rods, fixed to a beech wood frame, which comes with wooden mallet. The base is finely polished and smooth without burrs and has long service life. The base uses built-in nails to fix
: ถุงน่อง
: Shopee
฿176  ฿335 

About อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone ที่ Dis PriceTH

*****Welcome to Master Sculpto*****
อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone

Follow us:Free gifts for you
After-sale guarantee
Enthusiastic reply for your questions
อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone
When placing orders to see the attributes of goods, so as not to wrong order.
If you have any questions about orders or products, welcome to consult us.

Feature:อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone
1. The product is made of Aluminum rods, fixed to a beech wood frame, which comes with wooden mallet.
2. The chime can produce brilliant and lasting tone, good for sound therapy, meeting, yoga, meditation, and mindfulness exercises.
3. The base is finely polished and smooth without burrs and has long service life.
4. The product is equipped with rounded corners, high-quality solid aluminum tube, and thus produce clear tone.อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone
5. The base uses built-in nails to fix the rope, which is safe and beautiful.

Specification:
Item Type: Solo chimeMaterial: Metal and beechอุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone
Color: Wood
Size:
Frame: Approx. 175 x 27 x 36mm / 6.9 x 1.1 x 1.4in
Wood Mallet: Approx. 204 x 24 x 24mm / 8 x 0.9 x 0.9inอุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone

Package List:
1 x Solo Chime
1 x Wood Malletอุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone

#SoloChime #Xylophone #Musicalinstrument #PercussionInstruments #WoodMallet

รายละเอียด อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone

กราฟราคา อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone จากวันที่ 01-09-2023 - 01-10-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีระฆังสําหรับเรียนการเรียนการสอนห้องนอนไม้แมลเล็ตไม้ Xylophone