ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม Laser Pointer ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส ที่ Dis PriceTH

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแจ้งเตือนแบบไม่สัมผัส 90V-1000V - VD02. 1 x Taffware ปากกาเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสัมผัสอากาศแบบไม่สัมผัส 90V-1000V - VD02. ช่วงการทดสอบแรงดันไฟฟ้าระดับความแม่นยํา: ช่วงความถี่ Ac 90-1000V: ความปลอดภัย 50 ถึง 500 Hz คะแนน: CAT II, 1000V. 5V AAA (ไม่รวมแบตเตอรี่) ขนาด 14
: ถุงน่อง
: Shopee
฿152  ฿152 

About ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส ที่ Dis PriceTH

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแจ้งเตือนแบบไม่สัมผัส 90V-1000V - VD02ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส
ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้าทําหน้าที่ตรวจสอบว่ามีเครือข่ายพลังงานไหลในสายเคเบิลหรือไม่โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสสายเคเบิล ใช้งานได้จริงเพียงพอที่จะใช้ในการรู้สายไฟที่ขาด
คุณสมบัติ
ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส
รายละเอียดที่คุณได้รับสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์นี้:
1 x Taffware ปากกาเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสัมผัสอากาศแบบไม่สัมผัส 90V-1000V - VD02
ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส
ปากกาข้อมูลจําเพาะของเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแจ้งเตือน 90V-1000V - VD02
ช่วงการทดสอบแรงดันไฟฟ้าระดับความแม่นยํา: ช่วงความถี่ Ac 90-1000V: ความปลอดภัย 50 ถึง 500 Hz คะแนน: CAT II, 1000V
ประเภทแบตเตอรี่: 2 X 1.5V AAA (ไม่รวมแบตเตอรี่) ขนาด 14.5x2.5x1.5 ซมปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส

รายละเอียด ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส

ระยะเวลาการรับประกัน ไม่รับประกัน
ประเภทการประกัน ไม่รับประกัน

กราฟราคา ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส จากวันที่ 29-12-2022 - 28-01-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้า AC 90v-1000v - VD02 แบบไม่สัมผัส