คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671 ที่ Dis PriceTH

ยี่ห้อ: PS Pattana(พศ พัฒนา) | ดูเพิ่มเติม หนังสือเรียนและคู่มือสอบ ยี่ห้อ PS Pattana(พศ พัฒนา) 

คำอธิบายสั้น ๆ ของ คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671 ที่ Dis PriceTH

คู่มือรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ ม. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ทบทวนเนื้อหาแบบละเอียดสมบูรณ์ทุกแง่มุม เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ และทดลองทำข้อสอบจริง / ข้อสอบแยกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทุกบท เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ
: ถุงน่อง
: Shopee
฿264  ฿269 

About คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671 ที่ Dis PriceTH

คู่มือรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ฟิสิกส์ ม. 4 เล่ม 1 (360 หน้า) คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด  9786162018671
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ทบทวนเนื้อหาแบบละเอียดสมบูรณ์ทุกแง่มุม เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ และทดลองทำข้อสอบจริง / ข้อสอบแยกตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครบทุกบท เรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง:

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

ปรับปรุงใหม่ เพิ่มข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีล่าสุด!

รายละเอียด คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671

นำเข้า / ในประเทศ ในประเทศ
ภาษา ไทย
ประเภทปกหนังสือ ปกอ่อน
ประเภทการพิมพ์ ฉบับทั่วไป
บริษัท สำนักพิมพ์ พศ.
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 9786162018671
ปี 2562

กราฟราคา คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671 สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671 จากวันที่ 01-09-2023 - 01-10-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง คู่มือฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ปรับปรุงใหม่เพิ่มข้อสอบปีล่าสุด 9786162018671