ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม เครื่องขยายเสียงและ เครื่องมิกซ์เสียง ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค ที่ Dis PriceTH

ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค
: ถุงน่อง
: Shopee
฿15  ฿15 

About ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค ที่ Dis PriceTH

ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็กปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณเสียง จากมิคเข้าเครื่องขยายเสียง
วัสดุทน

รายละเอียด ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค

กราฟราคา ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ปลั๊กไมค์mono6.35mm.ท้ายrcaเดี่ยว เป็นเหล็ก ปลั๊กทดมิค จากวันที่ 28-08-2023 - 27-09-2023