(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913) ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม หนังสืออื่นๆ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913) ที่ Dis PriceTH

หนังสือ ”ตารางคู่มืองานโลหะ” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมตารางชิ้นส่วนตามมาตรฐานเยอรมัน DIN มาตรฐานยุโรป EN และมาตรฐานสากล ISO สูตรการคำนวณ เทคนิคการทำงานผลิตด้านโลหะ และข้อแนะนำในการใช้เอาไว้ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และวิศวกร รวมทั้งผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์. P ฟิสิกส์เทคนิค. W เทคนิคด้านวัสดุ. F เทคนิคการผลิต
: ถุงน่อง
: Shopee
฿336  ฿350 

About (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913) ที่ Dis PriceTH

หนังสือ ”ตารางคู่มืองานโลหะ” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมตารางชิ้นส่วนตามมาตรฐานเยอรมัน DIN มาตรฐานยุโรป EN และมาตรฐานสากล ISO สูตรการคำนวณ เทคนิคการทำงานผลิตด้านโลหะ และข้อแนะนำในการใช้เอาไว้ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และวิศวกร รวมทั้งผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913)

สารบัญ
- M คณิตศาสตตรร์
- P ฟิสิกส์เทคนิค
- K การสื่อสารทางเทคนิค
- W เทคนิคด้านวัสดุ
- N ชิ้นส่วนมาตรฐาน
- F เทคนิคการผลิต
- A ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913)

ปี 2555

กราฟราคา (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913) สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913) จากวันที่ 06-01-2023 - 05-02-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตารางคู่มืองานโลหะ (TABELLENBUCH METALL) (9799746206913)