ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF ที่ Dis PriceTH

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม หนังสือเด็ก ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF ที่ Dis PriceTH

Best Seller. ชุดนิทานปิงปิง”หนังสือเด็กยุคใหม่ สอนโดนใจ ตรงไปตรงมา ให้ลูกรู้เท่าทันภัยใกล้ตัว พัฒนาทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยวัยเยาว์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆ ได้ รู้จักแก้ปัญหา มีพฤติกรรมเชิงบวก. ปิงปิงไม่ยอม : สอนลูกป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ. ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก : สอนป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และล้างมืออย่างถูกวิธี. ชุด CAN DO : ฝึกทักษะทางสังคม เรียนรู้มารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะภาษา. ปิงปิงขอบคุณค่ะ : สอนให้รู้จักกล่าวคำ “ขอบคุณ” เมื่อได้รับการช่วยเหลือ. ปิงปิงไม่เป็นไรค่ะ : สอนให้รู้จักให้อภัยผู้อื่น. ไม่กิน ปิงปิงเล่นก่อน : ฝึกความรับผิดชอบ แก้ปัญหาลูกห่วงเล่น ไม่ยอมกินข้าว. ไม่เอา ปิงปิงไม่สระ : แก้ปัญหาลูกไม่ชอบสระผม. ฝึกให้มีสัมมาคารวะ สุภาพนอบน้อม. พัฒนาทักษะ EF ด้าน. พัฒนาทักษะ EF ด้าน. ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility). ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory
: ถุงน่อง
: Shopee
฿272  ฿340 

About ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF ที่ Dis PriceTH

Best Sellerชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
ชุดนิทานปิงปิง 12 เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็ก
ชุดนิทานปิงปิง”หนังสือเด็กยุคใหม่ สอนโดนใจ ตรงไปตรงมา ให้ลูกรู้เท่าทันภัยใกล้ตัว พัฒนาทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยวัยเยาว์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นง่ายๆ ได้ รู้จักแก้ปัญหา มีพฤติกรรมเชิงบวก

ชุดระวังภัย : สอนลูกป้องกันและรับมือกับภัยใกล้ตัว รู้จักแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะชีวิต
1. ปิงปิงไม่ยอม : สอนลูกป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2. ปิงปิงถูกหลอก : สอนให้รู้เท่าทันคนแปลกหน้า ป้องกันการถูกลักพาตัว
3. ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก : สอนป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และล้างมืออย่างถูกวิธีชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
4. ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว : รับมือลูกจอมซนอย่างเข้าใจ ลองเรียนรู้ผลที่ได้ด้วยตัวเอง

ชุด CAN DO : ฝึกทักษะทางสังคม เรียนรู้มารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะภาษา
1. ปิงปิงสวัสดีค่ะ : สอนให้รู้จักไหว้ กล่าวคำทักทาย “สวัสดี”
2. ปิงปิงขอบคุณค่ะ : สอนให้รู้จักกล่าวคำ “ขอบคุณ” เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
3. ปิงปิงขอโทษค่ะ : สอนให้รู้จักกล่าวคำ “ขอโทษ” เมื่อทำผิดพลาด
4. ปิงปิงไม่เป็นไรค่ะ : สอนให้รู้จักให้อภัยผู้อื่นชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF

ชุด ไม่เอา : ฝึกลูกคิดบวก สร้างทัศนคติที่ดี มีสุขอนามัยแข็งแรง
1. ไม่กิน ปิงปิงเล่นก่อน : ฝึกความรับผิดชอบ แก้ปัญหาลูกห่วงเล่น ไม่ยอมกินข้าว
2. ไม่ชอบ ปิงปิงไม่ใส่ : สอนให้รู้จักคิดยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
3. ไม่เอา ปิงปิงไม่สระ : แก้ปัญหาลูกไม่ชอบสระผม
4. ไม่นะ ปิงปิงไม่ได้ฉี่ : แก้ปัญหาลูกชอบฉี่รดที่นอน

หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร
1. ปลูกฝังมารยาทที่ดีทางสังคม
2. ฝึกให้มีสัมมาคารวะ สุภาพนอบน้อม
3. พัฒนา EQ และ SQ
4. พัฒนาทักษะ EF ด้าน
5. ช่วยให้ลูกรู้เท่าทันอันตรายรอบตัว
6. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเมื่อภัยมาถึงชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
7. พัฒนา EQ AQ และ MQ
8. พัฒนาทักษะ EF ด้าน

จำเพื่อใช้งาน (Working Memory)
ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility)
ด้านติดตามประเมินผลตนเอง(Self-Monitoring)
วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing) ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

ผู้แต่ง : คุณแม่เอง
ISBN : ไม่ระบุ
หนังสือเด็ก ขนาด 8x8 นิ้ว
จำนวน 24 หน้าไม่รวมปกชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF
พิมพ์ด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ดหนาถึง 250 แกรมจึงไม่คมบาดมือเด็ก
หนังสือไดคัทมุมมน ไม่แหลมคมปลอดภัยต่อการหยิบจับ หรือทิ่มแทงตา


#หนังสือเด็ก #นิทานเด็ก #นิทานef #เสริมพัฒนการ #นิทานคํากลอน #bookforkidss #Every Think

รายละเอียด ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF

กราฟราคา ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF จากวันที่ 01-09-2023 - 01-10-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ชุดปิงปิง ยกเซ็ต 12เล่ม นิทานคำกลอน นิทานภาพ หนังสือเด็กเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะ EF